پروژه آهك و دولوميت سیرجان

طراحی ساخت تابلوهای برق LV و MV

پروژه آهك و دولوميت سیرجان شامل سلول های فشار متوسط سری Pro Air-H شرکت دریشر و سلولهای فشار ضعیف کشویی، فیکس و خازنی طرح SIVACON SIEMENS 
کارفرما:شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه