پروژه ایران مال
طراحی و ساخت تابلو برق LV و MV

پروژه ایران مال شامل 200 دستگاه سلول کشویی فشار متوسط ABB و 1000دستگاه سلول فشار ضعیف کشویی،فیکس و خازنی طرح SIVACON SIEMENS